Všeobecné obchodní podmínky Vision For

Všeobecné obchodní podmínky Vision For


(Dále také i “Všeobecné obchodní podmínky”, “VOP”, “Podmínky”, “Smlouva”, “Obchodní podmínky”, “Obchodní smlouva”)

Definiční pojmy (modifikace nebo diakritika velká a malá písmena jsou v těchto podmínkách přípustné a platné).


Vision For (dále také i "Vision For") je webová služba/produkt, který je vlastněn a provozován společností „VISION FOR INC. LTD.“, se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England. Řídíme se zákonem Velké Británie. (dále jen “Vision For” a její modifikace)


Tyto Podmínky Vision For jsou platné v plné výši pro projekt FlixWeb.net.


Tyto Obchodní podmínky upravují používání všech produktů a služeb Vision For, včetně webu www.flixweb.net, www.visionfor.net“ a jeho obsahu. Obsahují několik dokumentů, především Všeobecné obchodní podmínky, Zásady ochrany osobních údajů, Partnerský program Vision For, Používání a využívání Aplikační služby, Zásady používání souborů cookies, Správa registračního formuláře.


Používáním Vision For (včetně jejich obsahu) a služeb nebo produktů souhlasíte s následujícími podmínkami, jakož i s jakýmikoli dodatky a revizemi a změnami těchto podmínek. Pokud nesouhlasíte s těmito podmínkami, nebo jimi nechcete být vázáni, nepoužívejte stránky Vision For, produkty nebo služby Vision For, které se na Vision For vyskytují.

 

Automatické zapojení do spolupráce. V případě, že se aktivně zapojíte do spolupráce (získávání provizí za přesně stanovených podmínek Partnerského programu Vision For), marketingové propagace (např. jen o Vision For někomu řeknete, či zveřejníte nějaký text o Vision For, který nabádá k zapojení či využívání VisionFor.net i všech služeb a produktů Vision For, automaticky se na Vás vztahují i podmínky Partnerského programu Vision For

 

Vision For si vyhrazuje právo kdykoli revidovat nebo upravit tyto podmínky podle svého uvážení, aby reflektovala právní, technické či jakékoli jiné změny ve statu quo. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy je k dispozici na webových stránkách „www.visionfor.net“, www.flixweb.net. Vision For není povinen oznámit uživatelům aktualizaci těchto Podmínek. Proto důrazně doporučujeme všem uživatelům, aby tuto smlouvu pečlivě pročetli a pravidelně revidovali. Tyto dokumenty vstupují v platnost datem jejich poslední aktualizace.


Všeobecné obchodní podmínky

Vision For, její obsah a související produkty, služby jsou k dispozici všem zletilým osobám, které jsou oprávněny uzavírat smlouvy (závazné dohody) dle této Smlouvy a můžou být k dispozici na všech službách Vision For, stránkách Vision For. Doklad o splnění těchto kritérií může být požadován, při přístupu ke všem (nebo některým) službám a nebo produktům, ve formě identifikačních údajů nebo kontaktních informací. Tyto smluvní podmínky jsou stanoveny mezi Námi (Vision For Inc. ltd) a Uživateli. Žádná jiná osoba nemá nárok z této dohody těžit. Pokud jakýkoli soud nebo jiný regulátor rozhodne, že jakékoliv ustanovení těchto Podmínek je neplatné nebo jinak nevykonatelné, bude takové (taková) ustanovení vyjmuto z těchto Podmínek a zbytek Podmínek bude i nadále plně platný.

Registrací nebo zakoupením jakékoli služby Vision For na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo na stránkách Vision For, službách Vision For uživatelů se stáváte automaticky členem Vision For a můžete využívat všech členských výhod, které jsou k dispozici ve vašem účtu (administraci) Vision For. Členské výhody jsou určeny jen členům Vision For a nejsou určeny veřejnosti. Registraci do služeb Vision For, stránek Vision For můžete uskutečnit i na stránkách Vision For uživatelů, službách Vision For a platí pro vás tyto Podmínky.


1. Definice

Kdekoli se v Podmínkách vyskytují slova, „Vy“, „Vaše“ a „Uživatel“, je tím míněn uživatel webových stránek, produktů a/nebo služeb Vision For, a takto musí být tato slova (a jejich tvary) vykládána. Podobně slova, „My“, „Naše“ a „Vision For“ odkazují na společnost Vision For Inc. ltd a musejí být takto vykládána. Pojem „Údaje uživatelů“ odkazuje na osobní údaje, které Námi mohou být shromažďovány na stránkách www.Visionfor.net a/nebo našich projektech a to v průběhu registrace a/nebo získány v rámci jakékoli služby či produktu Vision For. Pojem „Naše webové stránky“ odkazuje na webové stránky „www.visionfor.net“ a všechny webové stránky i našimi projekty s nimi spojené. Naproti tomu, pojmem „stránky Vision For“ se odkazuje na webové stránky Našich uživatelů, tedy na stránky pomocí systému Vision For vytvořené. Tyto stránky Vision For mohou být vytvořeny či prezentovány na různých doménách / subdoménách např. www.flixweb.net aj. „Třetí strana“ označuje jakoukoli osobu/subjekt/firmu, která není spojena s Vision For Inc. ltd

 

Hlavní definiční pojmy (modifikace nebo diakritika velká a malá písmena jsou v této Smlouvě přípustné a platné).


Všeobecné obchodní podmínky Vision For, dále také i “Všeobecné obchodní podmínky”, “VOP”, “Podmínky”, “Smlouva”, “Obchodní podmínky”, “Obchodní smlouva” - jsou podmínky této Smlouvy

Vision For a také i “My”, “Naše”, “Námi”, “Provozovatel” - Vision For je provozovatel VISION FOR INC. LTD se sídlem Office Q 35a, Astbury Road, London, SE15 2NL, England na doméně www.visionfor.net všech služeb Vision For, tedy našich projektů např. www.FlixWeb.net.

Uživatel a také i “Vy”, “Vaše”, “Vámi”, “Člen“- registrovaný člen Vision For, který se registroval do služeb Vision For, stránek Vision For, Aplikačních služeb a využívá všechny tyto dostupné služby nebo další služby Vision For, je Tvůrcem, je Fanouškem, je Partnerem a může prohlížet dostupný uživatelský obsah Tvůrců, Vision For za určitých podmínek.

Údaje uživatelů - osobní údaje uživatele

Zákazník - nakupují fanoušek, uživatel - ještě není registrovaný

Fanoušek - uživatel, který sleduje jiného Tvůrce, Uživatele a prohlíží si jeho dostupný Uživatelský obsah

Tvůrce dále také i "Autor" - aktivní uživatel, který vytváří uživatelský obsah pro uživatele a fanoušky

Partner - uživatel, který se aktivně podílí na propagaci služeb Vision For, Vision For, stránek Vision For za provize dle podmínek Partnerského programu Vision For

Stránky Vision For a také i “Platforma” - služba “nástroj” pro vytváření editačních stránek pro sdílení obsahu uživatelem na subdoméně.

Služby Vision For a také i “Služby”, “nabídky” - všechny služby a produkty, které spol. Vision For nabízí (služby, produkty, stránky Vision For, účet Vision For, Aplikační služby, naše projekty, položky a další dle VOP kde je vše definované)

Projekty - služby a produkty třetích stran, tzn např. i vaše projekty (obsah, služby apod. na stránkách Vision For)

Přidružené projekty - služby a produkty třetích stran ve spolupráci s Vision For

Naše projekty a také “Naše projekty” - jedná se o další naše služby a produkty, které mohou mít dodatečné podmínky a je nutné se do nich zaregistrovat zvlášť. VOP se na tyto projekty vztahují také.

Účet Vision For a také i “Administrace”, “Partnerský účet Vision For”, “Partnerský účet” - administrační prostředí pro editaci stránek Vision For, využívání služeb Vision For, zobrazení nákupů, obsahů, počítání provizí, vyplácení odměn, sdělení marketingových informací aj. Nachází se v našich projektech např. FlixWeb.

Třetí strana/y a také i “Poskytovatel” - subjekt, osoba nebo firma, která je přidružená ke službám Vision For, pro Vision For spolupracuje či spolupracovala nebo Vision For a službám Vision For poskytuje službu.

Aplikační služby/a a také i “Super modul” - jsou součástí služeb Vision For a jsou to nadstandardní služby, které jsou placené, bezplatné nebo v rámci různých balíčků služeb Vision For

Obsahové služby/a - jsou součástí služeb Vision For a obsahují texty, obrázky odkazy, affiliate odkazy, popisky, videa aj

Sdílený katalog - místo kde můžete zařadit Aplikační služby - katalog je veřejný i neveřejný a každý náš uživatel stránek Vision For si ho může zobrazit na svých stránkách Vision For nebo účtu Vision For.

Balíček a také i “balíčky” - jedná se o služby Vision For, kde dochází k členění služeb Vision For. Balíčky jsou bezplatné nebo placené a liší se funkcemi a vlastnostmi.

Položka a také i “položky” - všechny materiály, materiály ke stažení zde nedefinované vyskytujících se na stránkách Vision For a službách Vision For.

www.visionfor.net, a také i “webové stránky”, “Visionfor.net” - zde se nachází naše služby Vision For, “naše projekty FlixWeb.net a jiné” u kterých mohou být dodatečné nebo upřesňující informace o našich projektech, službách Vision For a ty mohou odkazovat na jiné stránky Vision For. Na našich projektech i všech stránkách Vision For se mohou nacházet Registrace do služeb Vision For a VOP pro tyto služby. Pokud by zde dodatečné podmínky nebyly platí pro ně automaticky tyto VOP.

Kredit - nachází se v účtu Vision For a jedná se o vnitřní účet uživatele, kde může uživatel dobít kredit libovolnou částku a platit z něho veškeré služby Vision For

ID uživatele: číslo uživatele, pod kterým je možné uživatele identifkovat

Registrační formulář - je formulář přes, který se zákazníci, budoucí uživatelé mohou registrovat a vytvořit závaznou registraci a stát se uživatelem a využívat všechny služby Vision For, stránky Vision For, Aplikační služby uživatelů a je pod správou Vision For, tzn. Vision For je obstaravatelem a zajišťovatelem (servis a podpora) registračního formuláře na službách Vision For, stránkách Vision For, Aplikačních službách uživatelů. Více naleznete zde: Správa registračního formuláře

Uživatelský obsah - jedná se o určený obsah na Aplikační službě, službě Vision For uživatelem, Tvůrcem, který je určený pro Fanoušky a uživatele za přesně daných podmínek Používání a využívání Aplikační služby.


2. Nabízené služby

Naše služby Vision For naleznete na stránce www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo v účtu Vision For.

Úspěšnou registrací přes registrační formulář se automaticky stáváte členem Vision For tzv. uživatelem a můžete využívat všechny dostupné služby Vision For jako člen.


 • Jedná se především o službu “nástroj” k vytváření webových stránek, kde můžete sdílet váš obsah nebo propagovat naše či další projekty na vlastní subdoméně nebo vlastní doméně za různých podmínek.
 • Služby, služby v bodech 2.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., návody, online kurzy pro podporu vzdělání, produkty, aplikace, V.I.P. cluby aj.
 • Obstaravatelské činnosti, servisní činnosti, provozovatelské činnosti, servis, podpora


2.1. Bezplatné služby

Jedná se o služby Vision For, kde se stanete registrovaným členem tzv. uživatelem služeb Vision For a získáte účet Vision For k jeho dostupným a bezplatným službám.

Můžete např. nakupovat, využívat bezplatnou verzi stránek Vision For, dostupné služby Vision For, vzdělávat se, propagovat naše služby, propagovat sebe a mnoho dalšího. 


2.2. Placené služby

Všechny služby mají stanovenou cenu nebo rozsah cen. Tyto ceny mohou být předmětem úprav, aby reflektovaly změny na trhu, nebo mohou být dočasně nahrazeny speciálními/akčními cenami. Ceny jsou uvedeny v místní měně nebo v eurech (EUR). Přehled cen i placených služeb naleznete v členském účtu Vision For po registraci na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo stránkách Vision For uživatelů. Nebo nám můžete napsat na info@flixweb.net

 

2.3. Stránky Vision For (Placená nebo bezplatná služba)

Jedná se především o službu “nástroj” k vytváření webových stránek “Stránky Vision For” pro uživatele, kde může uživatel sdílet obsah, propagovat další naše služby Vision For nebo různé projekty na naší subdoméně nebo vlastní doméně za různých podmínek. Vlastnosti stránek Vision For určují balíčky, které jsou zadarmo nebo placené.

 

2.4. Naše projekty

Jedná se o další služby Vision For, které mohou mít dodatečné podmínky a je nutné se do nich zaregistrovat zvlášť. VOP se na tyto projekty vztahují také a jako uživatel se zavazujete je dodržovat. Naše projekty najdete na www.visionfor.net

 

2.5. Speciální placené nebo neplacené služby

Tyto služby mohou být součástí služeb Vision For bodu 2.1., 2.2., 2.3., 2.4.


2.5. a) Nadstandardní služby (placená služba nebo v rámci balíčku služeb Vision For)

 

Pro využití některé z nadstandardních služeb (např. textový, blogový a obrázkový obsah, vlastní domény, služby, produkty, designu na míru atd.) si je můžete zakoupit zvlášť nebo využít v rámci placeného balíčku dané služby. Všechny tyto služby najdete na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo v účtu Vision For.

 

2.5. b) Aplikační služby (placená a neplacená služba nebo je součástí balíčku služeb Vision For)


Aplikační služby umožňují uživatelům na určitých službách Vision For, stránkách Vision For, účtu Vision For vytvořit si profil, nahrát fotografie, videa, tvořit texty, články, vytvořit online kurzy, členské sekce, promo pro webináře a semináře, obsah, produkty a nastavit si k některým těmto aplikačním službám cenu nebo měsíční předplatné splatnou jinými uživateli kteří si chtějí prohlédnout jejich uživatelský obsah, a tím generovat příjmy od fanoušků. Aplikační služby jsou součástí služeb Vision For, Stránek Vision For dle zařazení vstupního balíčku. Aplikační služby můžete zařadit do sdíleného katalogu (veřejného i neveřejného). Některé z těchto služeb jsou určené jen pro členy, některé jsou zadarmo a nebo se k nim nastaví cena. Aplikační služby jsou provozované Vision For, obsahová část je tvořena uživateli. Aktuálně spuštěné služby najdete na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo v účtu Vision For.

 

Aplikační služby jsou placené, neplacené nebo dostupné v rámci různých balíčků služeb Vision For pro uživatele a Vision For. Každý balíček může mít jiné možnosti aplikačních služeb. Aplikační služby mohou podléhat schvalování ze strany Vision For. Vision For má právo na neschválení služby bez udání důvodů a to kdykoliv. 

 

Aplikační služby, služby Vision For si může jakýkoliv zákazník, uživatel nakoupit a po zakoupení se stává automaticky uživatelem, uživatelem uživatelského obsahu a platí pro něho tyto Všeobecné obchodní podmínky a podmínky pro Používání a využívání Aplikační služby.

 

Pro tyto aplikační služby jsou vedeny podmínky pro Používání a využívání Aplikační služby Aktuálně spuštěné služby najdete na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo v účtu Vision For.

 

2.5. c) Obsahové služby “Výdělečný obsah, Affiliate web” (placená a neplacená služba nebo je součástí balíčku služeb Vision For)

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s mnoha třetími stranami obsah, který vám může ulehčit obsahovost vašich stránek Vision For, služeb Vision For a můžete ho využít. Je součástí konkrétních balíčků služeb Vision For, stránek Vision For, které najdete na www.visionfor.net, www.flixweb.net nebo v účtu Vision For.

Upozornění: Obsahové služby, které ve spolupráci s námi připravili i třetí strany v rámci balíčku jako bonus pro stránky Vision For a dalších služeb Vision For je práce i třetích stran a tudíž nejsme v plném rozsahu za tyto obsahové služby zodpovědní a to také kdyby i nějaký obsah byl náš. Je na uvážení každého z vás, aby tyto obsahové služby využíval dle vlastních potřeb, potřeb zákazníka, uživatele a zákonům dané země, kde budou veřejně dostupné. Nejsme zodpovědní ani za správnost informací. Tento zdroj obsahu má informativní charakter a slouží pro inspiraci. 

 

2.5. d) Služby třetích stran (placená a neplacená služba nebo je součástí balíčku služeb Vision For)

 

Připravili jsme pro vás ve spolupráci s mnoha třetími stranami přidružené projekty, které můžete použít na služby Vision For, stránky Vision For. Jsou součástí balíčků a služeb Vision For, stránek Vision For. 

Upozornění: Služby třetích stran, které pro vás připravili třetí strany v rámci balíčku jako bonus pro stránky Vision For a dalších služeb Vision For je práce třetích stran a tudíž nejsme v plném rozsahu za tyto služby třetích stran zodpovědní. Je na uvážení každého z vás, aby tyto služby třetích stran využíval dle vlastních potřeb, potřeb zákazníka a zákonům dané země, kde budou veřejně dostupné. Nejsme zodpovědní ani za správnost informací. Nemáme nad ním žádnou kontrolu, žádné práva a žádnou odpovědnost.

 

2.5. e) Služby ke zprostředkování nákupu v administraci (placená a neplacená služba, reklamní služba nebo je součástí balíčku služeb Vision For)

 

V uživatelské administraci se může objevit speciální zprostředkovatelský eshop, katalog, kde se mohou objevit další služby Vision For, produkty, služby, Aplikační služby nebo služby a produkty třetích stran, reklamní bannery apod. Tento eshop je v plné kompetenci Vision For a Vision For s ním může nakládat dle vlastního uvážení. Provize v případě nákupu je dělena dle podmínek Partnerského programu Vision For.


3. Vlastní doména (placená služba)


Fyzická nebo právnická osoba, která zakoupí sama doménu, je její zákonný vlastník. Vision For vstupuje pouze jako technický správce, který zajistí (za poplatek uvedený na www.visionfor.net nebo účtu Vision For) provoz vaší domény na stránkách Vision For. Pokud se Vy jako majitel domény rozhodnete doménu neobnovit, Vision For není zodpovědný za případné problémy nebo potíže, které se mohou vyskytnout v důsledku toho, že doména vypršela. Pokud nezajistíte včasnou platbu u vašeho poskytovatele domén, můžete o doménu nenávratně přijít, za což Vision For nenese zodpovědnost.


4. Smlouva a zrušení smlouvy


4.1. Smlouva

Závazná smlouva je iniciována mezi Vámi a Vision For v okamžiku registrace a je potvrzena úspěšným dokončením registrace. U placených služeb v okamžiku platby a úspěšným dokončení platby i registrace. „Úspěšné dokončení platby“ je definováno tak, že byla zaplacena celá částka, a ve správě Vašeho účtu je k dispozici faktura. "Úspěšné dokončení registrace" je definováno tak, že se můžete dostat do vašeho účtu Vision For"

 

4.2. Zrušení smlouvy

O zrušení všech služeb lze požádat kdykoliv, pokud nežádáte o vrácení peněz. Žádost o zrušení nákupu služeb Vision For či jejich změnu (tj. cokoliv, co má vliv na funkci služeb Vision For) musí být předložena Vámi (vlastníkem účtu Vision For a služby Vision For) e-mailem, a to z aktuální e-mailové adresy uveřejněné v profilu nebo té, která byla použita při registraci do služeb Vision For.


4.3. Doba trvání smlouvy

Smlouvy o nákupu služeb Vision For, stránek Vision For, účtu Vision For se uzavírají na měsíční, roční, více roční a neomezené předplatné nebo jednorázovou platbu. U dalších služeb, pokud není uvedeno jinak při jejich objednávce, smlouva končí ve chvíli, kdy je služba poskytnuta


5. Platby, poplatky a náhrady


5.1 Metody platby

Služby je možné platit kreditní kartou přes poskytovatele platebních karet a to službu Stripe.com na jejich účet. Vision For je přidružený partner, se kterým má Stripe.com uzavřenou řádnou dohodu. Všechny údaje o vaší kreditní kartě, tak má společnost Stripe.com nikoliv my a nemáme za ně žádnou zodpovědnost. Další možné způsoby platby se mohou v různých zemích lišit. 

V případě bankovních převodů jsou veškeré nezbytné informace k dispozici po potvrzení objednávky služeb. Berte prosím na vědomí, že jakékoli náklady a poplatky za bankovní převod financí jsou zodpovědností Vás (zákazníka a následného uživatele), nikoli Vision For.

Poznámka: Jste zodpovědní za správné vyplnění kompletních platebních informací. Prosíme, ujistěte se, že všechna pole jsou vyplněná a že všechny údaje jsou přesně zadány. Vision For není zodpovědný za žádosti, kterým nebylo vyhověno z důvodu uživatelem špatně nebo nedostatečně vyplněných informací. Věnujte zvýšenou pozornost zejména správně vyplněnému Variabilnímu symbolu u bankovních převodů.

 

5.2 Datum platby a Datum aktivace

Datum platby je stanoveno na základě potvrzení o úspěšném přijetí příslušné částky ze strany poskytovatele platebního systému (tj. toho, kdo platbu technicky zajišťuje, např. banka). Pokud jde o platbu kreditní kartou přes Stripe.com, je částka okamžitě odečtena z Vašeho účtu. Datum platby a Datum aktivace je shodné, vyjma případů, kdy je potřeba vyřídit objednávku manuálně. V případě manuálního vyřizování může dojít ke zpoždění aktivace o několik dnů.


5.3 Žádosti o vrácení peněz

5.3. a) Důvody, které mohou vést k vrácení peněz, jsou:


 • Opakované technické problémy se službou, které narušují normální funkci služeb Vision For;
 • Neposkytnutí služby, která byla uhrazena v plné výši (s potvrzením o zaplacení).


Poznámka: Vision For si vyhrazuje právo přezkoumat důvod zrušení, který jste uvedli, a rozhodnout o přijetí či odmítnutí Vaší žádosti.


Bod 5.3. se nevztahuje na uživatele pokud služby Vision For, stránky Vision For, Vision For jsou v testovací tzv. DEMO fázi, kde je předpokládáno více technických poruch. Vision For se nachází nyní v testovací fázi, do odvolání. Budeme však dělat maximum, aby k takovým situacím nedocházelo.


5.3. b) Vrácení platby proběhne během 60 dnů od data, kdy Vision For obdržel žádost. Peníze budou vráceny buď prostřednictvím bankovního převodu nebo stejného způsobu platby, který byl využit pro platbu. 

 

5.4. Platební možnosti a vrácení peněz (zkušební lhůta)

 

Zkušební lhůta

Uživatel má 7 denní zkušební lhůtu na využívání služby Vision For, kterou si vybral, pakliže je u registrace nebo v účtu Vision For uvedena tato možnost. Po 7 dnech řádně zaplacenou částku nelze vrátit. V případě technických problémů pište na visionforassistance@gmail.com

 

Opakované platby

V případě následných a opakovaných plateb v měsíční, roční nebo jiné periodě u všech služeb Vision For, již není možnost vrácení zaplacených peněz. Uživatel si však může možnost placení upravit v účtu Vision For a to před dalším placením služeb Vision For. 

 

Deaktivace plateb

Uživatel má právo kdykoliv deaktivovat služby Vision For v plném rozsahu, avšak bez možnosti vrácení peněz vyjma zkušební lhůty při první registraci.

 

Nevratné platby

 • U některých služeb Vision For je možnost nevratných plateb a může být podmíněna využitím různých bonusů nebo žádným bonusem. Pak-li že uživatel využije tuto možnost tzv. rychlého nákupu bez možnosti vrácení, platbu není možné vrátit. Jelikož se jedná o službu a nikoliv produkt nevztahuje se na službu Vision For zákon o 14 denní ochranné lhůtě na vrácení peněz z internetu.
 • Nevratné platby se vztahují na všechny služby Vision For, pokud není u konkrétní služby Vision For uvedena výjimka.

 

Akční platby

Jedná se o mimořádné akční bonusové platby, kde je zvýhodněná cena. Tato cena je pouze za první platbu, ostatní a následné platby pokud jsou u služby Vision For, stránek Vision For jsou již v standardní ceně de ceníku.

 

Kredit 

Jedná se o vnitřní účet uživatele v účtu Vision For, kde se připisuje částka, kterou zde může uživatel nabít a sní poté platit veškeré služby Vision For. Kredit je možné dobít kreditní kartou nebo vydělanými provizemi dle Partnerské smlouvy Vision For. Kredit není možné vracet. Je ho možné použít pouze na služby Vision For. Ke kreditům můžete dostat bonus.

 

6. Používání služeb


V odstavcích 6.1 až 6.8 je definován povolený způsob používání Vision For, služeb Vision For, stránek Vision For. Aktivity, které jsou v rozporu s popsaným způsobem použití, nebo jsou jinak zapovězeny, jsou tedy porušením Podmínek a jsou důvodem k omezení nebo zrušení poskytovaných služeb.

 

6.1. Obsah

Jako uživatel Vision For, služeb Vision For se zavazujete, že nebudete posílat ani distribuovat prostřednictvím stránek Vision For a dalších služeb Vision For žádné materiály, které jsou pomlouvačné, výhružné, obscénní, zdraví škodlivé, pornografické (výjimku v obsahu mají, nahé fotografie, akty, glamour - jsou povoleny jen do zamčených sekcí nebo do kategorií s upozorněním na vstup pro osoby 18+ let / pro tento obsah je nutná verifikace vaší osoby u Vision For / možné zažádat na technické podpoře / email najdete v kontaktech) nebo jinak nezákonné povahy. Také jsou zcela zakázány materiály, které nějakým způsobem porušují nebo narušují, ať už jakýmkoli způsobem, práva Vision For či práva jiných (včetně, ale bez omezení na práva duševního vlastnictví, právo na utajení a práv na ochranu soukromí), stejně jako činnosti, které mohou způsobit strach nebo nepříjemnosti nám nebo jiným. Kromě toho nesmíte vyjadřovat názory, které jsou vulgární, hrubé, sexistické, rasistické nebo jinak urážlivé. Doporučujeme uživatelům chovat se k sobě navzájem slušně a s respektem.


6.2. Vlastnictví obsahu 

Dále se zavazujete, že nebudete bez výslovného souhlasu zákonného vlastníka práv posílat ani jinak nezpřístupníte na Vision For stránkách nebo naši službách Vision For díla či materiály, ke kterým nevlastníte práva. V případě porušení, nesete plnou zodpovědnost Vy.


6.3. Účast na akcích 

Budete dodržovat pravidla jakékoli soutěže, propagační či marketingové kampaně, které se na našich stránkách Vision For, službách Vision For zúčastníte.


6.4. Narušení 

Nebudete podnikat kroky, které mohou narušit funkčnost nebo zabezpečení stránek Vision For, služeb Vision For, ani nebudete způsobovat neopodstatněné nepříjemnosti personálu Vision For.


6.5. Identita

Nebudete se vydávat za jiného uživatele, ani úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou / subjektem / uživatelem.


6.6. SPAM 

Nebudete propagovat náš Vision For projekt, služby Vision For zasláním SPAMu (tj. e-mailu rozeslaného adresátům bez předchozího souhlasu). Ani nebudete využívat emaily Vision For k zasílání SPAMu (tj. hromadné emaily rozeslané adresátům bez jejich předchozího souhlasu).


6.7. Automatizovaný software

Nebudete používat automatizovaný software (ani žádný jiný software, který není nabízený přímo Vision For k tvorbě nových stránek Vision For, služeb Vision For ani k přístupu nebo úpravě Vision For stránky nebo našim službám Vision For.


6. 8. Obcházení 

Nebudete používat obcházení jakéhokoli druhu k překonání omezení balíčků služeb, placených položek nebo k překonání omezení jakékoli služby Vision For nebo funkce.


7. Duševní vlastnictví 

Veškerá autorská díla, materiály, ochranné známky a další součásti služeb Vision For, stránek Vision For, účtu Vision For nebo součásti dodávané společně se stránkami Vision For, služeb Vision For, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají za všech okolností ve vlastnictví Vision For nebo jeho poskytovatelů. Nejste oprávněni používat tento chráněný obsah nebo materiály, aniž k tomu máte explicitní svolení Vision For nebo příslušného poskytovatele. Povolení se navíc vztahuje pouze na způsob využití, který je popsán v těchto Podmínkách, a na žádný jiný. Nesmíte kopírovat, reprodukovat, distribuovat, komerčně využívat ani v jakékoli podobě těžit z takových materiálů nebo obsahu, ani nebudete pomáhat/umožňovat třetí straně činnosti výše uvedené.

Pokud se dozvíte, že kdekoli dochází k výše popsanému porušení podmínek, souhlasíte s tím, že Nás o tom budete neprodleně informovat.


8. Soukromí


8.1. Legislativa 

Budeme dodržovat všechny předpisy o ochraně osobních údajů platné pro danou zemi, a to v případě všech Vašich (uživatel) osobních informací Námi shromážděných. Ochrana a evidence osobních údajů se řídí zákonem o GDPR, který dodržujeme. Více o GDPR zde Zásady ochrany osobních údajů.


8.2. Zpracování dat 

Na různých stránkách Vision For nebo službách Vision For můžete být vyzváni k zadání informací o Vaší osobě. Všechny shromažďované informace jsou zpracovávány způsobem a s omezeními stanovenými v podmínkách od GDPR Zásady ochrany osobních údajů.


8.3. Odejmutí souhlasu k uchovávání informací 

Můžete požádat jako uživatel o vyřazení Vašich osobních údajů z marketingové databáze Vision For. Chcete-li tak učinit, musí uživatel (vlastník Vision For účtu jakékoliv služby Vision For) podat žádost (z e-mailové aktuální adresy nebo emailové adresy použité při registraci do Vision For, stránek Vision For, služeb Vision For) na Náš e-mail, který je uveden na www.visionfor.net, www.flixweb.net. V mnoha případech si lze službu nastavit v účtu Vision For.


8.4. Změny v osobních údajích

Důrazně Vám jako uživateli doporučujeme aktualizaci všech osobních informací, protože tato data jsou využívána v oblasti služeb péče o uživatele.


8.5. Registrace 


8.5.1 Aby bylo možné používat služby Vision For, účet Vision For, stránky Vision For aj., musíte mít platnou registraci do služeb nabízených Vision For a být členem Vision For. Stane se tak vstupem do vaší administrace, účtu Vision For. Registraci můžete učinit na www.visionfor.net, našich projektech, službách Vision For, stránkách Vision For uživatelů. Registraci musíte učinit přes ID uživatele. Jako člen Vision For potvrzujete, že v případě využití služeb Vision For, účtu Vision For apod., které se na Vision For nachází, potvrzujete, že jste si předem, tedy před využitím služeb Vision For, účtu Vision For, Stránek Vision For apod., přečetli tyto Podmínky i s případnými dodatky, tzn. tuto Smlouvu a bez výhrad s ní souhlasili. Po tomto kroku Vás jako uživatele opravňuje využívat služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For aj., které se na Vision For vyskytují, za jasně definovaných podmínek touto Smlouvu. Při registraci musíte zadat platnou e-mailovou adresu, heslo a další informace.


8.5.2. Uživatel nese plnou a výhradní zodpovědnost za uchování jeho hesla v tajnosti a za to, že na jeho účet Vision For nezíská přístup nikdo jiný, než sám uživatel. Veškerá činnost pocházející z účtu Vision For uživatele a nebo autorizovaná heslem uživatele je na zodpovědnost samotného uživatele. Důrazně doporučujeme, aby uživatel tedy Vy své heslo a informace o účtu Vision For uschovali jako přísně důvěrné a s nikým je nesdíleli. V případě neoprávněného použití Vašeho hesla a nebo účtu Vision For prosím neprodleně kontaktujte Vision For z e-mailové adresy použité pro registraci služeb Vision For nebo aktuální, která se ve službách Vision For, účtu Vision For nachází. Aby se zabránilo zneužití Vašeho účtu Vision For, ujistěte se vždy, že se na konci práce z Vašeho účtu Vision For vždy odhlásíte.


8.5.3. Vision For je obstaravatel a zajišťovatel tzv. správce servisu a podpory registrací na službách Vision For, stránkách Vision For, www.visionfor.net, našich projektech, přes které se může uživatel registrovat. Platební služby pro nás zajišťuje třetí strana Stripe.com dle bodu 5.1 těchto Podmínek. Vy jako zákazníci a budoucí uživatelé jste si plně vědomi této skutečnosti a bez výhrad s ní souhlasíte.


9. Porušení smluvních podmínek 


Nedodržení podmínek stanovených v článku 4. a nebo účast na aktivitách, které jakkoli porušují tyto Podmínky, Vás jako uživatele vystavuje možnosti přímého postihu nebo právních kroků proti Vám jako uživateli. Rozhodnutí o postihu (včetně, ale nikoli pouze, přerušení přístupu ke všem službám) je zcela na uvážení Vision For a může být provedeno i bez udání důvodu.

Prosím nahlaste neprodleně přestupky proti Podmínkám nebo zákonům platných ve Vaší (uživatelovi) zemi. Chcete-li informovat Vision For o jakýchkoli takových aktivitách, napište nám email, který je uveden na www.visionfor.net.


10. Přerušení/ukončení poskytování služeb

Vyhrazujeme si právo okamžitě ukončit nebo pozastavit na dobu neurčitou poskytování služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For aj., uživatelům, kteří porušili (nebo u kterých máme důvodné podezření, že porušili) Naše Podmínky. Poskytování služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For i všech Vašich položek ukončíme také v případě, že se dopouštíte nepřípustného chování, přičemž toto posouzení podléhá čistě uvážení Vision For a může být provedeno i bez udání důvodu.


11. Omezení odpovědnosti za škodu

Nejsme zodpovědní za škody způsobené uživateli nebo třetí straně, nebo jejich škody na jejich hardware, ke kterým došlo v přímé, nepřímé nebo náhodné souvislosti s použitím služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For i všech položek, které jsou na stránkách Vision For, službách Vision For a to včetně skrze stažené materiály. Nejsme zodpovědní za škody, které vznikly uživateli nebo třetí straně, jako důsledek nemožnosti používat služby Vision For, účet Vision For, Stránky Vision For i se všemi položkami a nebo stránky, ani za přímé nebo nepřímé spojení s takovou skutečností. Vaše využití služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For i všech položek, našich projektů je kompletně na vašem uvážení a na vaše riziko, a jen vy a pouze vy jste zodpovědný za jakékoliv škody způsobené vašemu počítači nebo jinému zařízení, nebo jakoukoliv ztrátu dat, způsobenou stažením jakýkoliv materiálů.

Výslovně rozumíte a souhlasíte s tím, že vaše užití služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For i položek a našich projektů je zcela na vaši zodpovědnosti, a že služby Vision For, účet Vision For, stránky Vision For i položky a naše projekty jsou poskytovány, „tak jak jsou“ a „dostupné tehdy, kdy jsou dostupné“. Dále souhlasíte a berete na vědomí, že nejsme zodpovědní za dostupnost a nebo funkčnost jakékoliv části, kterou poskytuje některá ze třetích stran a které jsou přístupné skrze služby Vision For, účet Vision For, stránky Vision For i všech položek a našich projektů.


12. A) Třetí strany 

Nepodporujeme a neneseme jakoukoliv odpovědnost za jakýkoliv obsah, inzerci, i položky dostupné prostřednictvím služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For třetích stran nebo jejich případných webových stránek. Veškeré transakce mezi Vámi a třetí stranou dostupné skrze služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For jsou mezi Vámi a daným subjektem. Proto Vision For v žádném případě neodpovídá za jakoukoli ztrátu/škodu, která by vznikla.


12. B) Vyloučení záruky

Vision For a její poskytovatelé licencí, produktů, služeb, položek vám neposkytují záruku, že:


(12.B1) Služby Vision For, účet Vision For, stránky Vision For, které využíváte, budou vyhovovat Vašim požadavkům; 

(12.B2) Vaše užívání, služeb Vision For, stránek Vision For, účtu Vision For, položek bude nepřerušené, včasné, bezpečné nebo bez chyb nebo virů; 

(12.B3) Informace získané při používání Našich služeb budou přesné a spolehlivé;

(12.B4) Závady v provozu nebo funkčnosti jakéhokoliv softwaru budou opraveny.


Žádná rada nebo informace, ať už ústní nebo písemná, kterou získáte od Vision For, službách Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For či položek, nemůže dát vzniknout zodpovědnosti či závazku, který není výslovně stanoven v těchto Podmínkách. Vision For se dále výslovně zříká všech záruk a podmínek jakéhokoli druhu, ať výslovných nebo předpokládaných, včetně, ale nikoli výhradně, předpokládaných záruk a podmínek prodejnosti a nebo vhodnosti pro určitý účel.


13. Omezení odpovědnosti

Kromě obecného ustanovení v Omezení odpovědnosti za škodu (článek 12 A), 12B) výše, výslovně

souhlasíte s tím, že Vision For, jeho pobočky a jeho poskytovatelé nenesou vůči vám zodpovědnost za případy uvedené v odstavcích 1 a 3


1. Všeobecné

Jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní, následné nebo exemplární škody, které mohou vzniknout Vaším přičiněním, bez ohledu na to, jaký je jejich původ nebo hypotézy o jejich vzniku. To zahrnuje, ale není omezeno pouze na, ztrátu zisku (ať už vznikly přímou nebo nepřímou), jakékoli ztráty důvěry nebo obchodní pověsti, ztrátu dat, náklady na pořízení náhradního zboží nebo služeb, různých služeb nebo jiné nevyčíslitelné ztráty.


Jakékoli ztráty nebo škody, které Vám mohou být způsobeny, včetně, ale nikoli pouze v důsledku:

(a) Jakéhokoli spolehnutí se na úplnost, přesnost nebo existenci jakýchkoli reklam, nebo v důsledku jakéhokoli vztahu nebo transakce mezi Vámi a poskytovatelem reklam nebo sponzorem, jejichž reklamy se na stránkách zobrazují; 

(b) Jakýchkoliv změn, které může Vision For učinit v rámci svých služeb, nebo jakéhokoliv trvalého či dočasného zrušení poskytování určitých služeb nebo nabídek (nebo jakýchkoli funkcí v rámci těchto služeb); 

(c) Smazání, porušení nebo neuložení jakéhokoliv obsahu nebo jiné komunikace přenášené či spravované v rámci Vašeho používání služeb; 

(d) Neposkytnutí relevantních a přesných informací z Vaší strany; 

(e) Vaší ztráty hesla či přístupu k účtu, či umožnění přístupu k heslu či účtu třetí straně. 


2. Jurisdikce

Omezení týkající se odpovědnosti Vision For vůči Vám ve výše uvedeném odstavci 13.1. jsou platná, ať už Vision For byl nebo nebyl upozorněn na možné ztráty, nebo si jich mohl či měl být vědom. Vztahují se na Vás také zákonná omezení platná v rámci Vaší jurisdikce.


3. Informace poskytované na službách Vision For, účtu Vision For, stránkách Vision For, položky, naše projekty

Nejsme zodpovědní ani neručíme za:

a) Materiály napsané Uživateli, především, ale nikoli výhradně, za ty napsané na stránkách Vision For, službách Vision For, účtu Vision For. Dále prohlašujeme, že takovéto materiály nepodporujeme a nemusejí nutně vyjadřovat Naše názory. Vyhrazujeme si právo takové materiály monitorovat, odpovídat, komentovat, upravovat, odmítnout jejich zveřejnění nebo odstranit jakýkoli obsah zcela dle Našeho uvážení. Avšak samotná skutečnost, že jsme daný konkrétní příspěvek neodstranili, neznačí Náš souhlas, zaštítění nebo podporu takového příspěvku; 

b) Přesnost, načasování nebo spolehlivost jakýchkoliv informací/prohlášení na službách Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For, položky ani nejsme zodpovědní za oznámení, rady a nebo názory publikované Uživateli v rámci blogů a fóra (s výjimkou rozsahu, který stanoví zákon). Pokud máte jakýkoli nárok vyplývající z činností a nebo prohlášení jiného uživatele, souhlasíte, že takový nárok budete vymáhat po daném Uživateli a nikoli po Vision For; 

c) Kvalitu, přesnost, vhodnost, textový doprovod ve formě nápověd, textový doprovod ve formě inspirace, tipů na různé služby, stránky, fotografie, přednastavených obchodních podmínek, emailů pro vaše služby Vision For, účet Vision For, stránky Vision For, položky i partnerské programy jako Affiliate apod., s výjimkou toho, co je požadováno zákonem. Bez ohledu na to ovšem vynakládáme veškeré přiměřené úsilí, abychom vám poskytovali služby tím nejprofesionálnějším způsobem; 

d) Jakákoliv podvodná nepravdivá prohlášení, jakékoli zranění či úmrtí v důsledku Našeho zanedbání. Nejsme zodpovědní za jakoukoli ztrátu/škodu způsobenou Vám či Třetí straně, která může být důsledkem nebo ve spojení s Vaším použitím služeb Vision For, účtu Vision For, stránek Vision For, položek, našich projektů.

e) Vyšší moc - pak-li že zasáhne vyšší moc, soud, politika, nouzový stav země pod kterou patří Vision For i jeho služby (hosting, server, firemní účty aj.), či jiný institut a bude nám zablokovaná činnost nebo nemožnost provozovat Vision For, služby Vision For, nemožnost poskytovat služby Vision For na 100% a nemožnost vyplácet provize, tak Partner od této chvíle nemůže nárokovat po Vision For provizi, na kterou má nárok a uživatel nemůže nárokovat služby Vision For i když ji sám zaplatil. Vision For o této skutečnosti bude partnera informovat, pakliže to bude možné.


14. Proces zdokonalování

Kvalita Našich služeb Vision For, účtů Vision For, stráek Vision For, položek je Naší nejvyšší prioritou, a proto Naše služby Vision For, Vision For, stránky Vision For položky neustále zlepšujeme, a to jak po stránce technické, tak po stránce uživatelské.


15. Různé

 • Vision For se zavazuje, že neposkytne osobní údaje třetí straně bez důvodu. Poskytnutá data budou použita pouze při vzájemné komunikaci mezi registrovanými uživateli, pod které se sám uživatel zaregistroval nebo za účelem realizace objednaných položek, v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci služeb či v rámci statistik při zobrazení detailu jednotlivých produktů nebo realizaci datových služeb Vision For. To vše dle platných směrnic o GDPR více zde: Zásady ochrany osobních údajů.
 • Vision For neodpovídá za to, že uživatel a Partner nezíská potřebná povolení k podnikatelské činnosti nebo za to, že nezaplatí příslušné daně, odvody nebo si nesplní jiné závazky vůči jeho státu vyplývající z jeho podnikatelské činnosti.
 • Veškeré informace obsažené ve všech službách Vision For jsou postaveny na znalostech i zkušenostech Vision For a mají pouze informativní charakter. Vision For za ně neručí plném rozsahu.
 • Jakékoli úspěchy či neúspěchy plynoucí ze všech služeb Vision For berte jako poznatky a pokud se je rozhodnete využít, činíte tak na vlastní riziko.
 • Registrací do Vision For, služeb Vision For jste zároveň jako uživatel také i členem Vision For a jakékoliv materiály, které zde získáte jsou tedy určeny výhradně jen Vám. 
 • Vision For používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním služeb Vision For s tím souhlasíte a to i s touto Smlouvou. Více o souborech Cookie zde: Zásady používání souborů cookies
 • K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z obchodní a kupní smlouvy je příslušná obchodní inspekce. Seznam obchodních inspekcí pro Evropskou unii najdete zde: (www.ec.europa.eu) http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/index_en.htm
 • Jakékoli informace uvedené na Vision For, službách Vision For, účtu Vision For včetně odpovědí na „často odpovídané otázky“, nejsou pro Vision For právně závazné, jsou pouze informativní a netvoří součást podmínek.
 • Vision For není správcem platebních údajů kreditních karet. Tzn. po zaplacení žádné vaše platební údaje Vision For nekontroluje a nikde se k nám neukládají. Nejsme jako Vision For tedy odpovědni za jakoukoliv ztrátu. Spolupracujeme s partnerem na platební brány www.Stripe.com a ten tyto údaje zpracovává dle jeho přísných podmínek a všech zákonů pro něho platných. Vision For pouze využívá jeho služeb k placení našich služeb Vision For od zákazníků, uživatelů. 
 • Na Vision For a službách Vision For se neustále pracuje a jsou v tzv. demo verzi (Testovací verzi) tudíž nelze od ní očekávat 100% splnění všech možností vypsaných v této Smlouvě. Plnění z této Smlouvy může být i z technických důvodů chybné. Není tedy možné žádat o vrácení peněz a to v případě, že jsme stále v testovací verzi. Toto riziko nesete s námi a bez výhrad s tím souhlasíte.
 • V případě chybných výpočtů, provizních, meziprovizních dle podmínek Partnerského programu Vision For má Vision For možnost udělat nápravu a to kdykoliv od zjištění. V případě vyplacení chybných provizí partnerům od Vision For, můžeme tuto chybu nárokovat po partnerech a požadovat o zaslání chybně vyplacených odměn zpět na firemní účet Vision For a to do 7 dní od doručení na jejich email (email uživatele, partnera), který se nachází aktuálně v účtu Vision For a to bez udání důvodů. Vision For má právo chybné provize strhnout i z kreditu uživatele a to kdykoliv po zjištění špatného výpočtu.
 • Pak-li že Uživatel, Partner nakoupí sám na sebe na své vlastní platformě služby ostatních uživatelů, tvůrců služeb Vision For, Aplikačních služeb, tak Partnerovi, který tak učiní nenáleží žádná provize. Aby provize byla vyplacena musí být učiněna přes affiliate odkaz, který směruje na službu partnera.
 • V případě deaktivace účtu uživatele nebo nezaplacení členství uživatele má Vision For právo na kompletní obsah, který uživatel použil na službě Vision For a může ho dle své volby používat pro jakékoliv své účely, soukromé i komerční.
 • Máte dovoleno kopírovat nebo klonovat váš uživatelský obsah z vašich stránek Vision For pro vaše další uživatele i mezi další uživatele a jen ten, který si sami určíte. Tato služba je dobrovolná a sami si určíte, zda li tuto službu povolíte v účtu Vision For pro ostatní uživatele a to na vlastní riziko a odpovědnost. Vision For neručí v plném rozsahu za uživatelský obsah uživatelů a je tak na vašem riziku i odpovědnosti zda-li tento obsah budete sdílet a nebo stránky Vision For uživatelů i jejich uživatelského obsahu využívat.
 • Používáme mimo našich obrázků i obrázky od společnosti www.canva.com. Pro používání obrázků na vašich službách Vision For, stránkách Vision For doporučujeme se do této společnosti www.canva.com zaregistrovat a používat obrázky dle jejich podmínek. Za obrázky vložené na vaše služby Vision For, stránky Vision For neneseme žádnou zodpovědnost. Pokud budeme používat obrázky od jiných společností, budou do těchto Podmínek vepsány. Obsah, který poskytujeme v rámci jasně určených služeb Vision For, je inspirací a je k urychlení vytvoření obsahu na vašich službách Vision For a stránkách Vision For.


16. Zřeknutí se odpovědnosti za výdělky

I když se snažíme zajistit, abychom přesně reprezentovali všechny služby Vision For a jejich potenciál pro vydělávání, je třeba poznamenat, že výkazy výdělků vytvořené společností Vision For a jejími uživateli jsou pouze odhady toho, co může každý vydělat. Neexistuje žádná záruka, že dosáhnete těchto úrovní výdělků, a přijímáte riziko, že všechny výdělky se liší podle jednotlivce.

Stejně jako u jiných služeb Vision For nebo podniků se vaše výsledky mohou lišit a budou vycházet z vaší individuální kapacity, obchodních zkušeností, odborných znalostí a úrovně praxe. Neexistují žádné záruky týkající se úrovně úspěchu, které můžete zaznamenat. Použitá doporučení a příklady jsou výjimečné výsledky, které se nevztahují na průměrného kupujícího a nejsou určeny k tomu, aby představovaly nebo zaručovaly, že kdokoli dosáhne stejných nebo podobných výsledků. Úspěch každého jednotlivce závisí na jeho původu, odhodlání, touze a motivaci.

Neexistuje žádná záruka, že příklady minulých výdělků lze v budoucnu duplikovat. Nemůžeme zaručit vaše budoucí výsledky a nebo úspěch. V podnikání a na internetu existují určitá neznámá rizika, která nemůžeme předvídat, což by mohlo snížit výsledky, které zažijete. Nejsme zodpovědní jako Vision For za vaše činy.

Použití našich informací, služeb Vision For by mělo být založeno na vaší vlastní náležité péči a souhlasíte s tím, že Vision For a uživatelé služeb Vision For nenesou odpovědnost za jakýkoli úspěch nebo neúspěch vašeho podnikání, který přímo nebo nepřímo souvisí s nákupem a používání našich informací a služeb Vision For, služeb Vision For na službách Vision For a www.visionfor.net.


17.Ztráta vydělaných provizí v rámci Partnerského programu Vision For

V případě deaktivace účtu nebo nezaplacení služby Vision For v platném termínu ztrácíte veškerou svou vybudovanou strukturu, organizaci jako Partner, Uživatel, Autor, Tvůrce a nemáte právo se jí dožadovat zpět po Vision For. Dnem nezaplacení služeb Vision For ztrácíte i veškeré provize v rámci partnerské spolupráce dle podmínek Partnerského programu Vision For nebo spolupráce jako Tvůrce dle podmínek Používání a využívání Aplikační služby, které jste vydělali z doby kdy jste měli aktivní službu Vision For a nemůžete je nárokovat po Vision For zpět. Provize nelze nárokovat po Vision For po datu splatnosti služby Vision For, nezaplacení služby Vision For a deaktivaci účtu Vision For. S tímto článkem bez výhrad souhlasíte.

Existuje však možnost napsat na technickou podporu (email je uveden na stránkách www.visionfor.net, www.flixweb.net ) s dotazem, zda-li je možné takto vybudovanou strukturu / organizaci vrátit zpět. Zde přesně popište důvody, proč nebylo možné službu Vision For řádně zaplatit. Vision For může k této možnosti přistoupit a vaši organizaci připsat zpět do vašeho účtu i s provizemi vámi vydělanými. Tyto důvody mohou být např. ze zdravotních důvodů apod. Je však na Vision For jestli k tomuto kroku přistoupí nebo nikoliv.

V případě, že se tak nestane během 180 dní od nezaplacení, organizace automatiky zaniká a žádné právo na zpětné načtení organizace i s provizemi již neexistuje.


18.Zásady ochrany osobních údajů

Veškerá legislativa o ochraně osobních údajů a evidence se řídí právem Velké Británie a GDPR pro EU. Více o GDPR naleznete zde Zásady ochrany osobních údajů

 

Aktuální úpravy 15.května 2021